THIRD MERIT LIST

24 August 2022 (Wednesday) 2 years ago


NEPALI HONOURS

1.PRATIKA LIMBU
2.ANJALI RAI
3.NIKHIL MUKHIA
4.SARASWATI LIMBU
5.MANITA SUBBA
6.PUKAR SUBBA
7.SADHNA TAMANG
8.SHREEJA LIMBU

ENGLISH HONOURS
1.ANUSHKA BHUJEL 
2.PRAYASH TIWARI
3.RIYA CHHETRI
4.ROSHNIKA RAI
5.ASHESH RAI
6.AISHA MUKHIA
7.NILESH RAI
8.MERINA RAI
9.TOTAN BARMAN
10.DAWA JANGBOOSHERPA
11.DIPCHAN LIMBU
12.SUKRA BAHADUR TAMANG
13.SAGAR SUBBA
14.ANJITA SUBBA
15.PRIYANKA TAMANG
16.RIGJEN SHERPA

HISTORY HONOURS
1.ANURAG PANTHA
2.KABISH GURUNG
3.SUJAL CHETTRI
4.SULAXAN RAI
5.ARPITA MUKHIA
6.KUSHAL LIMBU

POLITICAL SCIENCE HONOURS
1.BHAVESH POUDYAL
2.SABIN SUBBA
3.NEHA THAMI
4.ALIYAN HASSAN
5.KRISHALA THAPA
6.ROHIT MUKHIA
7.ARCHANA CHHETRI
8.PRABIN KHAWAS
9.ASWINI PRADHAN
10.PUSHPANJALI SUBBA
11.ANJANA LIMBU
12.PASSANGLAMU SHERPA

PROGRAM


1. SAMJANA BHATTRAI
2. SURAJ SHARMA
3. MOHAMMAD AYAN
4. AVINASH RAI
5. RANI GUPTA
6. SANJOK THAPA
7. SUNIL KUMAR CHOWDHARY THARU
8. SUNAINA RAI
9. SRIJANA GURUNG
10. ADITYA CHHETRI
11. KEWAL PRADHAN
12. ADITYA CHOUDHARY
13. CHANDANA PRADHAN
14. NIKITA RAI
15. APSANA RAI
16. ABHINASH RAI
17. BIJAY RAI
18. SANDESH RAI
19. SHUVAM GUPTA
20. PRADARSHAN GURUNG
21. SIMON SARKI
22. RAKESH BISWAKARMA
23. SUMITA TAMANG
24. PRAVAKAR SUBBA
25. SANGAM SUBBA
26. KADEN SHERPA
27. ABHINAI LIMBU
28. ANJITA SUBBA
29. MONIT SUBBA
30. SIWANI SUBBA
31. SABINA LIMBU
32. SMITA SUBBA
33. AMOD LIMBU
34.GITANJALI GURUNG
35. ARUNA LIMBU